Wednesday, September 10, 2008

Ragga"furr"aj!!


Ajjjj enn aaaj gotta de raaast's fleeete ina di Trollhett offa di ottha skeeter hair! Mii fiiili'n ivrig waan to haff ragga"fuur"aj fleeter ona di heeead... man. Miii getta mooo pun pun daat waay, batoooaaaa..!

Meeeby datt was reeeson for no pun pun wrapped arooond mi anaconda! MAN!

D

No comments: